Pe 30 martie 2020, cu o zi înainte de data la care angajatorii ar trebui să decidă ce fac cu salariaţii lor, s-a publicat în Monitorul Oficial o nouă ordonanţă (OUG 32/2020) care schimbă din nou atât eligibilitatea la indemnizaţia acordată de stat cât şi procedura şi formularele care ar trebui completate.

O parte dintre problemele pe care le ridica vechea reglementare (prezentate aici) au fost rezolvate cel puţin în teorie însă există în continuare piese puzzle lipsă care ridică întrebarea aplicabilităţii în concret a aşa numitei măsuri de protecţie.

Vom prezenta mai jos actuala reglementare încercând să răspundem la întrebările multor actori de pe piaţa muncii cât mai simplu şi clar:

1. Cine este eligibil?

Societăţi eligibile

a. entităţile care şi-au închis sau redus activitatea ca efect al măsurilor luate prin Ordonanţa Militară nr. 1/2020 şi care deţin certificatele de situaţie de urgenţă (cu privire la care am scris aici);

b. angajatorii care întrerup sau reduc temporar activitatea ca efect al pandemiei – modificare importantă faţă de vechea reglementare deoarece nu se mai solicită diferenţa de 25% a încasărilor pe martie faţă de media ianuarie-februarie şi nici lipsa fondurilor pentru plata salariilor!

Până aici, cam toate societăţile afectate de pandemie (deci marea majoritate) pot beneficia de indemnizaţia pentru salariaţii lor.

Salariaţi eligibili

Suplimentar faţă de reglementarea anterioară se stabileşte că salariaţii cu mai multe contracte de muncă vor putea beneficia de indemnizaţie dacă toate sunt suspendate în timpul stării de urgenţă (nu se indică un temei anume al suspendării) şi, per a contrario, nu va beneficia dacă cel puţin un contract rămâne activ.

Lămuriri

i. Probabil ca şi răspuns la multele întrebări ridicate precedent, actuala ordonanţă menţionează că în situaţia în care există o diferenţă între cuantumul de 75% din salariul mediu brut şi 75% din salariul corespunzător funcţiei ocupate, aceasta se va putea achita dacă bugetul angajatorului o permite. La modul în care e formulat textul acesta nu pare să impună o obligaţie de a suporta această diferenţă (contrar unor opinii deja apărute dintre care unele aparţinând chiar AJOFM urilor) însă nici nu lămureşte ce înseamnă un buget care permite plata diferenţei. Ar părea că acest aspect rămâne la latitudinea angajatorului dar practica ulterioară ar putea dovedi contrariul.

ii. Perioada de suspendare şi plată a indemnizaţiei constituie stagiu de cotizare.

2. Care este procedura pentru a beneficia de indemnizaţii?

Pas 1: se depune o cerere, declaraţie pe proprie răspundere şi lista angajaţilor (toate semnate de reprezentantul legale al societăţii) la AJOFM prin poştă electronică (adică prin email) conform modelelor care se vor aproba printr-un nou ordin al ministrului muncii (încă nepublicat!!) deoarece vechile modele prevăzute în anexe la OUG 30 tocmai ce au fost abrogate.

Pas 2: Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi protecţie socială virează banii în contul societăţii angajatoare în termen de 15 zile de la depunerea documentelor;

Pas 3: banii se virează în conturile salariaţilor în termen de 3 zile.

3. Categorii speciale de entităţi/lămuriri

i. se menţionează clar că alţi profesionişti în sensul Codul Civil (adică toţi cei care exploatează o întreprindere – PFA, întreprinderi individuale etc.) a căror activitate a fost întreruptă (deci nu şi redusă) vor beneficia de indemnizaţia de 75% din salariul mediu brut/ţară de o manieră similară cu societăţile. Din păcate, pare că reducerea activităţii nu e suficientă în acest caz. Cererea şi declaraţia se vor depune la AJOFM până în data de 10 a lunii şi se va achita în 10 zile.

ii. sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, cercetătorii care se află în situaţia de suspendare a contractului din iniţiativa structurii sportive vor beneficia de indemnizaţia de 75% similar cu ceilalţi salariaţi. Aceştia pot chiar să negocieze compensaţii suplimentare în măsura în care bugetul structurii sportive permite.

iii. persoanele care obţin venituri exclusiv din drepturi de autor  şi care şi-au întrerupt activitatea ca efect al pandemiei vor beneficia de indemnizaţia de 75% din salariul mediu brut. Cererea şi declaraţia se va depune la AJOFM până în data de 10 a lunii şi se va achita în termen de 10 zile.

Piesele puzzle lipsă din actuala reglementare amintite anterior precum lipsa modelelor de cereri şi declaraţii, introducere în premieră a unor sintagme al căror sens nu a fost definit şi mai ales ce se va întâmpla după prelungirea stării de urgenţă dacă va fi să fie ne fac în continuare să avem dubii cu privire la modul în care va funcţiona acest mecanism şi dacă el va fi într-adevăr o măsură de protecţie a firmelor şi a salariaţilor. În plus, problema corectitudinii declaraţiilor şi documentelor depuse care va fi cu siguranţă verificată va atrage foarte probabil noi dosare şi probleme.

B. Modificări la legea zilelor libere pentru părinţi

O altă modificare importantă se referă la modificarea adusă Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere după cum urmează:

  • se modifică două alineate ale articolului 3, stabilindu-se că indemnizația pentru zile libere. este supusă impozitării și plății de contribuții de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății de contribuții asiguratorii pentru muncă prevăzută de Codul fiscal.
  • aceste impozite și contribuții vor fi suportate de angajator în condițiile Codului fiscal.
  • se modifică și art. 3 ind. 1 în sensul că pentru personalul prevăzut la art. 32 din Anexa 1 la Decretul 195/2020, majorarea prevăzută la alin 1 se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază. Cu alte cuvinte, OUG nr. 32/2020 modifică sursa veniturilor din care urmează să fie suportate majorările salariale, stabilind spre deosebire de forma inițială a legii care prevedea că majorarea se face din bugetul de stat, că acestea se vor suporta din bugetele din care se asigură plata salariilor de bază.
  • se adaugă un alineat nou art. 3 ind. 1 care prevede că prin excepție de la alineatul 2 că pentru personalul din unitățile sanitare publice majorarea se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Sănătate. O atare clarificare este binevenită în condițiile în care urmare a adoptării decretului prezidențial s-au născut o serie de discuții legate de nevoia de rectificare a bugetului de stat și stabilirea sursei fondurilor necesare plății drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la art. 32 din decret.

C. Alte modificări ale legislaţiei

Ordonanța aduce și modificări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de munca stabilind că pe perioada stării de urgență nu subzistă obligația persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj de a se prezenta lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă.

De asemenea se prorogă termenul privind reînnoirea de către persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj a cererii pentru luarea în evidență în vederea medierii, prin derogare de la dispozițiile art. 61 alin 2 din Legea 76/2002, cu o durată de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

În fine, în cazul cererilor privind drepturile de asigurări sociale și șomaj, ordonanța aduce mențiunea binevenită privind posibilitatea depunerii documentelor prin poșta electronică.

O altă modificare se referă la posibilitatea exercitării controlului privind acordarea serviciilor de asistență socială și verificarea utilizării subvenției prevăzute de art. 18 alin 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, activități care se suspendă de drept de la data intrării în vigoare a OUG, stabilindu-se că la finalul stării de urgență se va proceda la verificarea în teren.

Cât privește acordarea subvenției pe perioada stării de urgență, aceasta se va realiza lunar în baza declarației pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte asumarea serviciilor de asistență socială potrivit fișelor unităților de asistență socială și utilizării subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor asistate pentru care subvenția a fost aprobată.

Ordonanța aduce și clarificări prevederilor art. 4 alin 4 lit. d din Decretul nr. 195/2020 stabilind că autoritățile publice locale pot dispune o serie de măsuri printre care : posibilitatea angajării unor specialişti în domenii precum consiliere psihologică sau juridică acordată prin telefon sau prin alte mijloace electronice; identificarea unor spații pentru persoanele fără adăpost în situația în care nu pot fi asigurate în vechiul adăpost condițiile de siguranță sanitară; încheierea de contracte de voluntariat pentru persoane aflate în izolare sau care au restricții de deplasare. Atare mențiuni erau necesare mai ales că la nivelul autorităților publice locale, cum este de pildă și la nivelul Primăriei Cluj Napoca, au fost adoptate deja o serie de măsuri de către autorități menite să sporească acordarea ajutorului persoanelor afectate de virului Covid 19.

Iarăși, ordonanța vine cu completări legate de sursele de bani ce pot fi utilizate pentru luarea măsurilor de către autoritățile publice locale și anume bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale, dar și de la bugetul de stat.

Tot în aplicarea art. 4 alin 4 din decretul prezidențial, centrele sociale care beneficiază de subvenții în condițiile Legii nr. 34/1998, și care înființează unități de asistență socială dar care și-au închis activitatea din cauza virusului Covid-19,  pot beneficia în continuare de subvenție de la bugetul de stat cu condiția de a realiza activități de sprijin pentru autoritățile publice locale în implementarea măsurilor de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

O nouă reglementare în materia asistenței sociale se referă la suspendarea procedurilor de executare silită și de recuperare a debitelor în ceea ce privește drepturile de asistență socială.

Legiuitorul a stabilit și o prorogare legală a scadenței debitelor privind drepturile de asistență socială, statuând asupra faptului că măsurile de suspendare a executării silite încetează la 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

În sfârșit, o modificare importantă este cea cuprinsă la art. XVIII care prevede că se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii.

Ordonanța mai prevede că măsurile de suspendare a executării silite în cazul popririlor se produc ope legis, fără a fi necesare formalități suplimentare din partea beneficiarilor acestor drepturi. Și în acest caz, măsurile de suspendare a executării silite vor înceta în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență când executarea silită va putea fi reluată. Interesant este că ordonanța stabilește că pentru sumele reținute în aprilie 2020, acestea se vor restitui în mai 2020 urmând a fi recuperate după expirarea termenului de încetare a măsurii suspendării.

O altă modificare se referă la regimul ajutoarelor de deces și care vor putea fi acordate pe baza documentelor prevăzute în Normele metodologice la Legea nr. 263/2010, ce pot fi transmise fie prin servicii poștale fie electronic, modificarea fiind temporară, respectiv până la expirarea unei perioade de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

În fine, se modifică și Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, respectiv se suplimentează obiectul de activitate al acestei instituții, cu asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții pe perioada întreruperii activității datorată stării de urgență și formarea profesională continuă a salariaților.

De asemenea, se modifică art. 4 alin 1 din lege, iar Casa Socială a Constructorilor va avea ca atribuții printre altele, constituirea, gestionarea și administrarea fondului de formare profesională a salariaților și stabilește condițiile în care poate avea loc formarea profesională a salariaților membrilor Casei Sociale a Constructorilor.

Modificările se referă și la dispozițiile art. 12 din lege, și care stabileau că
salariaţii cu contract individual de munca din activitatea de construcţii si de producere a materialelor de construcţii beneficiază pe perioada întreruperii activităţii de o indemnizaţie reprezentând o suma impozabila, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut. Ordonanța extinde perioada de acordare a indemnizaţiei pe o perioadă maximală de 120 zile, spre deosebire de forma inițială a legii, care prevedea 90 de zile calendaristice pentru intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activităţii – 31 martie al anului următor. De asemenea, perioada de acordare a indemnizației se extinde de drept cu durata aplicări măsurilor dispuse prin Decretul prezidențial nr. 195/2020, ceea ce înseamnă că nu se va lua în calcul la stabilirea intervalului de 120 de zile pe care poate fi acordată indemnizația.