Raziile care au dus la depistarea importurilor ilegale de deşeuri, demonstrează clar că este reponsabilitatea guvernului să intervină pentru a elimina problemele care au dus şi duc la poluare şi la degradarea mediului. Ministerul Mediului este principalul vinovat pentru situaţia actuală. Românii trebuie să știe că SINGURA AUTORITATE COMPETENTĂ ÎN ACEST DOMENIU ESTE MINISTERUL MEDIULUI, prin Garda Națională de Mediu și Agenția de Protecția Mediul

  • Ministrul liberal al Mediului aruncă vina poluării asupra primarului general pentru a ascunde responsabilitățile și lipsa sa de eficiență privind poluarea în toate orașele mari din România, nu doar în București.
  • În cazul Bucureștiului autorizațiile sunt date de Agenția de Mediu a Municipiului București, iar controlul și sancțiunile sunt dispuse de Garda de Mediu a Municipiului București.

Agenția de Mediu București este cea care :

o   derulează procedura de autorizare integrată de mediu și de emitere a autorizației integrate de mediu;

o   urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;

Garda de Mediu București este cea care:

o   controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, si aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului;

o   controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru activitatile economico-sociale si respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de reglementare;

o   propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;

o   constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile contraventionale in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;

  • De fapt ministrul liberal al Mediului vrea să ascundă faptul că funcționarea depozitelor de deșeuri din București și din Ilfov, responsabile în mare măsură de poluarea din Capitală, este permisă numai în baza deținerii Autorizației Integrate de mediu, emisă de autoritățile centrale aflate în subordinea Ministerului Mediului, deși aceste entități NU ÎNDEPLINEAU CONDIȚIILE IMPUSE DE LEGE.

o   Depozitul IRIDEX, de exemplu, a primit autorizație valabilă până în 2028, deși conform actelor de la dosar, mai are capacitate de depozitare pentru maximum doi ani și jumătate.

o   Întrebarea corectă e: De ce vrea ministrul Mediului să ascundă răspunderea lui cu privire la avizarea acestor gropi. Ce interese are în legătură cu gropile de gunoi?

  • De ce autoritățile din subordinea sa NU vor să constate că actele de autorizare au fost emise prin nerespectarea prevederilor legale, NU vor să retragă autorizațiile emise ilegal și NU vor să sesizeze organele de urmărire penală, conform atribuțiilor care le revin.